Ασφάλεια | Cretanroot - Εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών

Ασφάλεια

Η ασφάλεια και ποιότητα του προϊόντος είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Γι’ αυτό το λόγο όλοι οι εμπλεκόμενοι – παραγωγοί, εργαζόμενοι και Διοίκηση – στην ΚΟΥΦΟΖΗΣΗΣ ΑΕ – ΚΡΗΤΙΚΗ ΡΙΖΑ δεσμεύονται σ’ αυτό το σκοπό, προσπαθώντας πάντα για συνεχή βελτίωση.

Όλοι οι παραγωγοί που προμηθεύουν την εταιρεία μας με επιτραπέζια σταφύλια είναι ενταγμένοι σε ομάδα πιστοποίησης, υπό τις οδηγίες και την γενική επίβλεψη της ΚΟΥΦΟΖΗΣΗΣ ΑΕ – ΚΡΗΤΙΚΗ ΡΙΖΑ. Η ομάδα πιστοποίησης είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την 5η έκδοση του προτύπου GLOBAL GAP (GGN: 4052852264433), στην οποία έχει προσαρτηθεί και η ανάλυση επικινδυνότητας GRASP.

Ακόμη, οι διαδικασίες της διαλογής και συσκευασίας των επιτραπέζιων σταφυλιών είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων BRC – Ασφάλεια Τροφίμων Έκδοση 7 (Βαθμός: Α – αρ. πιστ/κού 44 273 141347) και IFS – Ασφάλεια Τροφίμων Έκδοση 6 (Βαθμός: Ανώτερο Επίπεδο – αρ. πιστ/κού 44 272 141347). Όλα τα πιστοποιητικά μας έχουν εκδοθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS (μέλος του TUV Nord Group).